دوره پرورش ارزیاب سطح ۲

فرم ثبت نام

به اطلاع علاقه مندان می رساند نظر به شرایط موجود، برگزاری دوره پرورش ارزیاب حرفه ای سطح 2 با تعویق صورت می پذیرد و زمان بعدی متعاقبا از طریق صفحه تارنمای و کانال مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.

مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با همکاری موسسه رشد و توسعه نیکان دوره پرورش ارزیاب حرفه ای سطح 2 (کانون ارزیابی و توسعه با رویکرد مهارتی)  را برگزار می نماید.

اهداف آموزش:

  • فلسفه، جایگاه و تاریخچه کانون
  • درس آموخته های کانون
  • کارگاه فرآیند مشاهده، ثبت، طبقه بندی و امتیازدهی
  • کارگاه تمرین بحث گروهی
  • کارگاه تمرین ایفای نقش
  • کارگاه مصاحبه رفتار محور
  • مهارت نگارش و ارائه بازخورد

فرم ثبت نام