آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه حذف اقلام اطلاعات مربوط به اقدامات از کار برگ‌های کاغذی و الکترونیکی ‌‌سایر بخشنامه ها
تفاهم نامه همکاری با موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارستفاهم نامه ها
بخشنامه صرفه‌جویی در هزینه‌های جاریسایر بخشنامه ها
میزان پیشرفت حذف تدریجی کاغذسایر بخشنامه ها
صیانت از پایگاه داده با مستندات قانونیسایر بخشنامه ها
تمهیدات اولیه بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کروناسایر بخشنامه ها
ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با دانشگاهسایر بخشنامه ها
بخشنامه استفاده از سرویس ویدئو کنفرانس استانداری تهرانسایر بخشنامه ها
راهنمای پیشگیری و کنترل بیماری کووید- ۱۹ (کرونا ویروس)سایر بخشنامه ها
تفاهم نامه همکاری با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک فاوا)تفاهم نامه ها
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورسایر بخشنامه ها
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص منشور اخلافی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظامسایر بخشنامه ها
دوره های ویژه مدیراندوره های ویژه مدیران
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
فرم درخواست اخذ مجوز دوره برگزاری دوره به منظور توانمندسازی کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمیفرم ها
تفاهم نامه همکاری با بنیاد ملی نخبگانتفاهم نامه ها
صورتجلسه هیات رئیسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی