آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه ای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه تهرانآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
بخشنامه استفاده از سرویس ویدئو کنفرانس استانداری تهرانسایر بخشنامه ها
بخشنامه حذف اقلام اطلاعات مربوط به اقدامات از کار برگ‌های کاغذی و الکترونیکی ‌‌سایر بخشنامه ها
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه صرفه‌جویی در هزینه‌های جاریسایر بخشنامه ها
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بند ۵ صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص امتیاز گذراندن دوره ها در ترفیع سالانهآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص منشور اخلافی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظامسایر بخشنامه ها
تفاهم نامه همکاری با بنیاد ملی نخبگانتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک فاوا)تفاهم نامه ها