تمایل به تدریس

 • 0
 • در صورت تمایل به تدریس در مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران، نسبت به تکمیل اطلاعات و فرم طرح درس و ارسال آن اقدام نمایید. با تشکر
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*
  3
 • کد پرسنلی*برای کارکنان و اساتید دانشگاه تهران
  4
 • نام دانشکده/واحد*
  5
 • آخرین مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکترا
  دانشجو دکترا
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • شماره ثابت*با کد شهر
  9
 • شماره تلفن همراه*
  10
 • دوره های پیشنهادی برای تدریس*
  11
 • فرم طرح درس*لینک دانلود فرم https://stc.ut.ac.ir/fa/page/2803 آپلود فرم طرح درس
   12
  • فرم طرح درس*لینک دانلود فرم https://stc.ut.ac.ir/fa/page/2803 آپلود فرم طرح درس
    13
   • فایل*لینک دانلود فرم https://stc.ut.ac.ir/fa/page/2803 آپلود فرم طرح درس
     14
    • رزومه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود رزومه
      15
     • توضیحات*
      16