تفاهم نامه همکاری با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک فاوا)