آرشیو اخبار

ثبت نام روش‌های نوین در یاددهی و یادگیری با تاکید بر روش‌های الکترونیکی برای اعضای هیات علمی

ثبت نام روش‌های نوین در یاددهی و یادگیری با تاکید بر روش‌های الکترونیکی برای اعضای هیات علمی

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه، دوره‌های روش‌های نوین در یاددهی و یادگیری با تاکید بر روش‌های الکترونیکی برای اعضای محترم هیأت علمی برگزار نماید.

ثبت نام دوره آموزشی اصول سخنوری ویژه مسئولین دفاتر و کارشناسان روابط عمومی

ثبت نام دوره آموزشی اصول سخنوری ویژه مسئولین دفاتر و کارشناسان روابط عمومی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران در نظر دارد برای مسئولین دفاتر، کارشناسان روابط عمومی دانشگاه، دوره تخصصی با عنوان اصول سخنوری به مدت ۴ ساعت را روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه از ساعت ...