آرشیو اخبار

ثبت نام کارگاه تخصصی مجازی آشنایی با مقررات و ضوابط ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

ثبت نام کارگاه تخصصی مجازی آشنایی با مقررات و ضوابط ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران، کارگاه تخصصی مجازی با عنوان آشنایی با مقررات و ضوابط ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی را برای معاونان آموزشی دانشگاه‌ها برگزار می نماید.

ثبت نام سومین کارگاه تخصصی مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی  مسئولیت اجتماعی

ثبت نام سومین کارگاه تخصصی مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران، سومین کارگاه تخصصی مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی را برای رؤسا و مدیران دانشگاه ها برگزار می ...

ثبت نام کارگاه تخصصی مجازی روش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ثبت نام کارگاه تخصصی مجازی روش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران، کارگاه تخصصی مجازی با عنوان روش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را برای معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها برگزار می نماید.

ثبت نام دوره آموزشی بودجه‌ریزی و برنامه‌ریز مالی ویژه کارشناسان بودجه، حسابداری ‌‌‌‌‌‌

ثبت نام دوره آموزشی بودجه‌ریزی و برنامه‌ریز مالی ویژه کارشناسان بودجه، حسابداری ‌‌‌‌‌‌

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه دوره آموزشی تخصصی با عنوان «بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی» ویژه کارشناسان بودجه و حسابداری را برگزار می‌کند.

بخشنامه آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی توسط مرکز آموزش های ضمن خدمت-اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

بخشنامه آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی توسط مرکز آموزش های ضمن خدمت-اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه، آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ برگزار می‌نماید.

ثبت نام دومین کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی برای دانشگاه

ثبت نام دومین کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی برای دانشگاه

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران، دومین کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی را برای مدیران دانشگاه ها برگزار می نماید.

ثبت نام کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی برای دانشگاه

ثبت نام کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی برای دانشگاه

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کارگاه مجازی با عنوان آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تدوین سند راهبردی را برای مدیران ...