اطلاعیه‌ ها (برنامه های پیش رو) - آرشیو

آزمون ویژه کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی معرفی شده از سوی اداره کل منابع انسانی

آزمون ویژه کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی معرفی شده از سوی اداره کل منابع انسانی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با همکاری اداره کل منابع انسانی دانشگاه، برگزاری آزمون صلاحیت عمومی کارکنان برای انعقاد قرارداد انجام کار معین‌ را در دستور کار خود دارد. (این آزمون ویژه کارکنان نیروهای قراردادی ...