اطلاعیه‌ ها (برنامه های پیش رو) - آرشیو

آزمون مهارت های کامپیوتری ICDL در مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

آزمون مهارت های کامپیوتری ICDL در مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه در راستای افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه نسبت به تهیه‌ی محتواهای آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کامپیوتری کارکنان محترم دانشگاه اقدام نموده است.