اطلاعیه‌ ها (برنامه های پیش رو) - آرشیو

حذف تدریجی کاغذ و چاپ در دستگاه ها

حذف تدریجی کاغذ و چاپ در دستگاه ها

معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور، بر حذف تدریجی کاغذ و چاپ در دستگاه‌ها در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک تاکید ...