اطلاعیه‌ ها (برنامه های پیش رو) - آرشیو

ثبت نام دومین دوره آموزشی عمومی مسئولیت و سلامت اجتماعی

ثبت نام دومین دوره آموزشی عمومی مسئولیت و سلامت اجتماعی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه با همکاری کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه، دومین دوره آموزشی عمومی «مسئولیت و سلامت اجتماعی» (ویژه استادان و کارکنان) را برگزار می‌کند.