برگزاری آزمون های استخدامی، مهارتی (حضوری و غیر حضوری)

با توجه به زیرساخت فیزیکی و توانمندیهای لجستیکی که مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران در اختیار دارد، این مرکز قابلیت برگزاری کلیه آزمون های استخدامی و مهارتی را به صورت حضوری و غیر حضوری دارا می باشد. همچنین نتایج آزمون های برگزاری در کوتاه ترین زمان ممکن به سازمان های متقاضی ارائه می گردد.

  • آمادگی برگزاری آزمون های استخدامی و مهارت سنجی انواع مشاغل کارشناسی و مدیریتی
  • بهره مندی از زیر ساخت های فیزیکی جهت برگزاری آزمون
  • امکان برگزاری آزمون های مجازی به صورت برخط (آنلاین)
  • ارزیابی نمرات کسب شده توسط شرکت کنندگان
  • ارائه گزارش های مدیریتی از نتایج کسب شده