اهداف

اهداف
  • بهینه ­سازی برنامه ­های آموزشی و ایجاد زمینه­های لازم به منظور هم‌افزایی در تولید و انتقال دانش به‌روز، اثربخش و کارآمد در جهت بهبود بهره­وری فردی و سازمانی و تعالی حرفه‌ای سرمایه‌های انسانی؛  
  • افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه­های انسانی در ارائه‌ خدمات‌ از طریق توسعه دانش و مهارت‏های متصدیان مشاغل؛
  • افزایش توانمندی­ها و شایستگی­های حرفه­ای مدیران و اعضای هیات علمی جهت ایفای مؤثرتر نقش­ها؛
  • روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی­های کارکنان؛
  • توسعه شاخص‌های رفتاری شامل اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی؛
  • توسعه‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ در ابعاد مختلف ارزش‏های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت کارکنان؛
  • آماده­سازی کارکنان و مدیران از بعد شایستگی­های حرفه­ای و فردی برای ارتقاء به رده­های شغلی بالاتر؛
  • توسعه نیروهای انسانی از طریق اجرای کانون­های ارزیابی و توسعه مدیران و کارکنان.