برنامه های مرکز

برنامه های مرکز

•برگزاری سمینارها و همایش‌های موردی در راستای برنامه‌های کلان دانشگاه و کشور

•نیازسنجی دوره‌های تخصصی کارمندان در تعامل با واحدهای مختلف دانشگاه و همچنین بررسی درخواست‌های واحدهای دانشگاه در خصوص برگزاری دوره و مجوز برگزاری و نظارت بر آن

•برگزاری منظم و فصلی دوره‌های آموزشی کارکنان در راستای برنامه‌های توسعه دانشگاه تهران

•برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و اعضای هیأت علمی

•شناسایی، بکارگیری و ارزشیابی مدرسین خبره (اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

•ارزیابی‌های جدی تر دوره‌های آموزشی از منظر قواعد آموزشی و نظارت بر اجرا و ارزیابی انتهای دوره

•برنامه‌ریزی برای به روز نگه داشتن سامانه‌های مرکز آموزش، ارتقا سامانه‌های نرم افزاری، بانک‌های اطلاعاتی، فعال‌تر نمودن شبکه‌های ارتباطی با دانش‌پذیران و مدرسین

•ضبط محتوای دوره‌های آموزشی منتخب و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت یادگیری الکترونیکی

•استانداردسازی فرآیندهای آموزش نظیر فرایند تقاضای برگزاری دوره توسط واحدها، ثبت نام و …، نظارت بر اجرای دوره‌ها و انجام ارزیابی دوره‌های اجرا شده

•حمایت مالی و اطلاعاتی از پایان نامه‌های دانشجویان و طرح‌های همکاران دانشگاه مرتبط با آموزش‌های ضمن خدمت در حوزه‌های کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی

•ارائه گزارشات ادواری در خصوص عملکرد و برنامه‌های مرکز و طراحی بروشورهای معرفی و تقویم آموزشی

•تقویت بدنه نیروی کارشناسی مرکز از طریق فراخوان جذب نیروهای داخلی و خارجی و همچنین کاردات و امریه

•اخذ گواهی نامه‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط با آموزش‌های سازمانی

•شناسایی مراکز برون دانشگاهی جهت همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی

•برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت (نظیر MBA و DBA ) ویژه سازمان‌های متقاضی

•برگزاری جشنواره با مضمون ارائه ایده‌ها و دستاوردها در بخش آموزش‌های ضمن خدمت (در حوزه‌های کارمندان و مدیران و اعضای هیأت علمی) و تقدیر از برترین‌ها