اطلاعیه‌ ها (برنامه های پیش رو)

ثبت نام دوره آموزشی عمومی مسئولیت و سلامت اجتماعی

ثبت نام دوره آموزشی عمومی مسئولیت و سلامت اجتماعی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه با همکاری کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه، دوره آموزشی عمومی «مسؤلیت و سلامت اجتماعی» (ویژه استادان و کارکنان) را برگزار می‌کند. مکان: تالار دهشور پردیس علوم (واقع در پردیس ...

آزمون ویژه کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی معرفی شده از سوی اداره کل منابع انسانی

آزمون ویژه کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی معرفی شده از سوی اداره کل منابع انسانی

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با همکاری اداره کل منابع انسانی دانشگاه، برگزاری آزمون صلاحیت عمومی کارکنان برای انعقاد قرارداد انجام کار معین‌ را در دستور کار خود دارد. (این آزمون ویژه کارکنان نیروهای قراردادی ...

نخستین آزمون صلاحیت عمومی کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی برای انعقاد قرارداد انجام کار معین

نخستین آزمون صلاحیت عمومی کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی برای انعقاد قرارداد انجام کار معین

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با همکاری اداره کل منابع انسانی دانشگاه، برگزاری آزمون صلاحیت عمومی (کارکنان نیروهای قرارداد خدماتی معرفی شده از سوی اداره کل منابع انسانی) برای انعقاد قرارداد انجام کار معین را در ...